บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด (สาขาพลับพลา)

เลขที่ 21/12 หมู่ 11 ตำบลพลับพลา

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

โทรศัพท์ : 039-480522

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

 

แผนที่การเดินทาง

Visitors: 148,212